lørdag 18. juli 2009

Nisg´a-forfatter i festivalbiblioteket

Nisg´a-forfatteren Deanna Nyce gjestet festivalbiblioteket fredag. Hun startet med å fortelle om Nisg´a longhouse og historien om dets vei til Norge, Kåfjord og Riddusletta hvor det inngår i en samling hus fra ulike urfolk i forskjellige deler av verden. Denne historien har Deanna Nyce også skrevet ned.


Hun fortalte om den unge nisg´a-arkitekten som har gjort en studie av hvordan nisg´a-landskapet har påvirket husbyggingen deres. I dette arbeidet samarbeidet hun blant annet med arkiteker, husbyggere og eldre nisg´aer.


Da Deanna Nyce kom inn i longhouse på Riddu-sletta kunne hun med en gang kjenne at bygningen virkelig har fanget den positive spiriten til nisg´afolket. Huset har en egen energi og påvirker folk som kommer inn i det. Alle av nisg´a-folket som kom inn i huset ble følelsesmessig berørt og en av de mer sjenerte begynte å synge høyt. Bygningen har en veldig bra akustikk og vil være fin til å holde konserter.


Ryce understreket viktigheten av urfolks stemmer og hadde ett budskap til urfolk og det er SKRIV. Skriv ned deres historie og opplevelser, snakk med de eldre som bestitter kunnskap mens de enda er her og kan bidra med sin historie.Mot slutten av møtet åpnet hun for spørsmål og det ble en dialig mellom henne og publikum.

Ingen kommentarer: