torsdag 16. juli 2009

Møte med forfatteren Odd Sivertsen

Festivalbiblioteket 16. juli
Møte med forfatteren Odd Sivertsen

I 2008 debuterte bildekunstneren Odd Sivertsen, 61 år gammel, med oppvekstromanen Med havet i hånden. Sivertsen er frå Kåfjord, men bor i Nannestad. I bildekunsten hans er temaet ofte læstasianismen.

I romanene møter vi Hans, som vokser opp i et strengt læstadiansk miljø på 50- og 60-tallet. Stedet som beskrives har ikke noe navn, men det er mye som tyder på vi er i Kåfjord. Levemåten er enkel, til dels fatteslig, og menneskene finner trøst og felleskap i religionen. Hans er en engstelig gutt, som er tro mot sine foresatte. Han har stor respekt for mora, og han beundrer henne. Hans får mulighet til å gå på framhalsskole og på folkehøgskole, han er den del av den nye tida.


Sivertsen fikk sjøl mulighet til å gå på skole, men han gjorde aldri noe opprør mot læstadianismen. Den har han med seg, men har funnet sin form.
I bildene har Sivertsen ofte framstilt mennesker som møtes til samlinger, menneskene er mørke og de flyter gjerne i hverandre. Dette finner vi også i romanen, hvor han beskriver kvinner og menn i mørke klær på samling. Sivertsen beskriver også felleskapet mellom menneskene, et fellesskap som både kan være godt, men også ikke av det gode.



Ingen kommentarer: