mandag 13. juli 2009

Festivalbiblioteket 2009 vokser fram


I dag har arbeidet med å få på plass festivalbiblioteket kommet i gang. Det er arti å se at området forvandles fra en støvete parkeringsplass til et innholdsrikt og inviterende bibliotek. Festivalbiblioteksjef Edel Olsen har oversikten.Først måtte bussen på riktig plass etter litt prøveparkering.


Teltet kom på plass og Odd Sivertsen, Aud Tåga og
Arne Steinnes lurer på om alt er blitt som det skal.


Hvordan skal vi plassere disse bildene? Festivalbibliotekar Aud Tåga og Arne Steinnes, biblioteksjef i Kåfjord prøver ut forskjellige løsninger for plassering av Odd Sivertsens bilder.


Kjekke gutter hjalp til med å heve teltet og bære benker og bord.


Ingen kommentarer: