mandag 20. juli 2009

God oppslutning om festivalbibliotket

Festivalbiblioteket åpnet onsdag 15. juni i godt vær, men opplevde en del regn i løpet av dagene. Avslutninga søndag 19. juli skjedde i godt vær.
Mange fant vegen til festivalbiblioteket.

Festivalbiblioteket kunne tilby fire publikumspcer. Disse blei flittig brukt. En del besøkende hadde med egne pcer som de brukte, og fant strøm og ly for været i festivalbiblioteket.
Det var stor etterspørsel etter aviser og mobilladere. Det var litt utlån av bøker og musikk, noen lånte med seg for å lese på festivalen, mens andre tok andre tok bøkene og musikken med seg heim for å levere det inn på sitt lokale bibliotek.
Mange benytta imidlertid sjansen til å se i bøkene som var stilt ut, og i år som i fjor opplevde vi å ha noen svært så trofaste små lesere som hver dag kom i bussen for å lese.

Festivalbibliotekets kaffetilbud var svært populært, noen var så flinke at de brukte egen kopp. Kanskje vi til neste år skal oppfordre alle som vil ha bibliotekkaffe til å ta med kopp.

En del utenlandske gjester spurte etter informasjon om samiske og nordnorske forhold. Her kan festivalbiblioteket gi et bedre tilbud.

De seks litterære arrangementene.
16. juli: Samtale med forfatteren Odd Sivertsen
17. juli: To arrangementer med forfatteren Eva Jensen og et med Deanne Nyce
18. juli: Presentasjon av tekster fra skriveverkstedet med Sigbjørn Skåden og møte med de to sjøsamiske poetene Hege Siri og Eva Jensen

Ingen kommentarer: