lørdag 14. juli 2012Rawdna Carita Eira på festivalbiblioteket
Rawdna Carita Eira presenterte seg sjøl og si diktsamling Muzetbeallji ruohta/Løp Svartøre løp for atten tilhørere. Diktsamlinga, som er Eiras første, kom ut i 2011. I 2012 ble den nominert til Nordisk råds litteraturpris fra det samiske språkområdet.
Eira fortalte om flytting fra Elverum som åtteåring til Helgelandskysten hvor foreldrene hennes starta med reindrift. Vi fikk se bilder fra et vakkert fjellandskap som er svært forskjellig fra indre Finnmark. Dette området byr på mange utfordringer for de som skal drive med rein og Eira slutta med rein i en alder av 32 år. Da var hun sliten av å blant annet stå i skuddlinja som representant for reinbeitedistriktet.
Eira gikk på internatskole i Snåsa, hvor hun lærte sørsamisk. Som ungdom bestemte hun seg for å lære nordsamisk, blant annet for å kunne snakke med besteforeldrene. Det er norsk som er førstespråket, og derfor er diktsamlinga skrevet på norsk. Så har hun gjendikta diktene til samisk, men for å få fram de riktige detaljene og nyansene har hun hatt hjelp av Heaika Hætta.
Eira er utdannet lærer, men liker å jobbe som dramatiker og har skrevet flere stykker for scenen. Hun liker også å skrive lyrikk og har skrevet mange sangtekster, blant annet for Mari Boine. Etter endt forfatterutdanning i 2011, fikk Eira to års arbeidsstipend, et stipend vi nok vil merke resultater av.

Ingen kommentarer: