lørdag 14. juli 2012Hederssamtale om og med Inga Juuso
Sapmis joikedronning ble hedret fredag ettermiddag i biblioteket i et arrangemet som Riddu Riddu, Sametinget, Troms fylkeskommune og NRK Sapmi stod bak.
Inga Juuso kan feire 40 år som artist, men man skulle tro det var hennes 40-årsdag sa Harald Gaski i sin hyllest til henne og kalte henne joikens Grand Old Lady. Hun har laga seriøs populærmusikk og er ansatt som fylkesjoiker i Troms.
Inga Juuso tilhører staben av landsdelsmusikere, sa fylkeskultursjef Ellen Østgård, som uttrykte stor glede over å ha Juuso i sin stab. Mette Brantzeg snakka om skuespilleren Inga Juuso og sa at en god skuespiller har evnen til å forestille seg - og Juuso er en god skuespiller. Brantzeg sa at rollene musiker, joiker og skuespiller bekrefter hverandre. Inga Juuso er en stor kunstner, men er ikke en kunstner med et stort ego.
Ante Mikkel joiket Inga Juuso og hennes foreldre før journalisten Liv Inger Somby fra NRK Sapmi hadde en samtale med Juuso, som tidlig i sin yrkeskarriere var ansatt som journalist i radioen. Hun var den første samen med journalistutdanning.
Man må forstå joik for å kunne holde på med den, sa Inga Juuso som hadde lært joik da hun lytta til mora mens hun joiket og sydde skaller. Hun lærte også joik på de lange turene i farens drosje til Sverige. Joiken har en mulighet i seg som den vanlige sangen ikke har - den kan skli over i ornamenter. Joik kan også være terapi og bringe en ut av sorgtunge situasjoner. Joik har en kraft, og på grunn av denne kraften joiker jeg, sa Inga Juuso som fikk ei vakker grene i gave.
Rundt 40 personer deltok på dette arrangementet som hyllet en stor, men beskjeden kunstner.


Ingen kommentarer: