torsdag 12. juli 2012

Festivalbibliotekets serie med arangementer åpnet i dag med miniseminar om multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää. Tjue tilhørere hørte på de tre foredragsholderne, som hver for seg viste hvordan kunstneren hadde brukt et kunstuttrykk for å beskrive et annet, noe som skapte en fin tråd gjennom de 20 minutter lange foredragene.

John Gustavsen snakka om Valkeapää som forfatter, om hvordan han var opptatt av rom, varme og poesi i livet. Valkeapää var en som gikk foran. Han satte livet sitt på prøve, og viste at betydelig kunst kan skape politisk endring. Han mente at bak all kunst ligger ei etisk tenking, men kunsten må ha et estetisk uttrykk.
Ola Graff sa at Valkeapää  hadde en enorm betydning for den samiske joiken. Han var den første som starta med å kombinere joik og musikk, noe som førte til en kollisjon mellom stiltrekk i trasdisjonell joik og vestlig musikk. Han valgte å gå i retning jasssen, noe som viste seg å være et lykkelig valg. Valkeapää utvikla en kunstjoik som er gjenkjennelig som jiok, men som ikke er en tradisjonell joik. Under åpninga av OL på Lillehammer opptrådde han med en nylaga tradisjonell joik.
Irene snarby viste fram et av Valkeapes bilder og plasserte han i den hundre år gamle samiske kunsthistorien, hvor kunstnernes uttrykk er svært forskjellige. Det som binder dem sammen er deres samiske opphav. Valkeapääs bildekunst er fylt av former og figurer fra et samisk univers. I sine beste bilder hypnotiserer og forfører han, slik han gjør i joiken og poesien. Motivene er konkrete og utilslørte.

Etter foredraget var det premiere på Sadji, en forestilling inspirert av Nils-Aslak Valkeapääs kunst. Ann Christin Nordberg og Asbjørn Forsøget utgjør kunstnerduoen 2eina, som har laget forestillingen som senere skal tilbys elever i den videregående skolen i regi av Den kulturelle skolesekken.
25 tilskuere fikk oppleve premiereforestillingen, som ble spilt i skolens gymnastikksal. Forestillingen ble godt mottatt, og kunstnerne fikk varm applaus.

Ingen kommentarer: